Sivil ve resmi kurumların Türkiye’ye yükseköğrenim amacıyla getirecekleri ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, öğrenim amacı dışında Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulara yönelik Türkçe kursları düzenlemek, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkçenin öğretilmesinde öğrenim tekniklerinin üretilmesinde, modern teknolojileri kullanarak Türkçe öğretimi ve eğitimi alanında öncü bir kurum olmayı hedeflemektedir.