TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDEN (TÖMER) DUYURULUR

2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca TOBB ETÜ TÖMER’e alınacak 16.08.2021 gün ve 31570 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 öğretim görevlisi kadrosu başvurusu nihai değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

İSİM

ALES

 ALES       %30

YABANCI DİL

YABANCI DİL     %10

LİSANS MEZUNİYET NOTU

LİSANS MEZUNİYET NOTU %30

GİRİŞ SINAVI

GİRİŞ SINAVI %30

ORTALAMA

SONUÇ

Beril İzel ESMER

89,519

26,855

73,75

7,375

90.20

27,06

83,3

25

86,29

BAŞARILI