Değerli Öğrenciler,

TOBB ETÜ ailesine hoş geldiniz. Başarınızı gönülden kutlarız.

TOBB ETÜ'de eğitim dilinin büyük oranda Türkçe olması sebebiyle üniversiteye yeni kaydolan uluslararası öğrencilerin Türkçe Düzey Belirleme Sınavına girmeleri gerekmektedir. Türkçe Düzey Belirleme Sınavından yeterli puanı alan öğrenciler Türkçe hazırlık muafiyeti kazanırlar ve kendi bölümlerinde lisans eğitimlerine başlayabilirler. Türkçe Düzey Belirleme Sınavından muafiyet hakkı kazanmayı sağlayacak puanı alamayan öğrenciler ise seviyelerine göre Türkçe Hazırlık eğitimine başlarlar.

Bu amaçla gerçekleştirilecek Türkçe Düzey Belirleme Sınavı 16.09.2021 Perşembe günü 10:00’da 3. Kat Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Düzey Belirleme Sınavının bölüm içerikleri aşağıdaki gibidir:

  • Dinleme 1: Bir dinleme parçası ve bununla ilgili çoktan seçmeli (test) 5 soru bulunmaktadır. Süre: 15 dk
  • Dinleme 2: Bir dinleme parçası ve bununla ilgili çoktan seçmeli (test) 5 soru bulunmaktadır. Süre: 15 dk
  • Anlama: Kelime anlamı, cümlede anlam, paragraf, cümle sıralama, anlatım bozukluğu türünde çoktan seçmeli (test) 40 soru bulunmaktadır. Süre: 60 dk
  • Yazma: Üç farklı yazma konusundan birini seçerek en az 150 kelimelik bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir. Süre: 45 dk
  • Konuşma: Kendini tanıtma, diyalog, resim/konu hakkında konuşma