TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOBB ETÜ TÖMER), yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla, Nisan 2010’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Türkiye’ye Türkçe öğrenmek amacıyla gelen ve TOBB ETÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmektedir.